Zubna kliješta

CARL MARTIN » Zubna kliješta

Set kliješta + set dječjih kliješta, Carl Martin

Set kliješta + set dječjih kliješta

Šifra: AK100-3280SET

Cijena: Na upit

Kliješta za kost MINI-FRIDMANN, Carl Martin

Kliješta za kost MINI-FRIDMANN

Šifra: 1829

Cijena: Na upit

Skidač privremenih krunica, Carl Martin

Skidač privremenih krunica

Šifra: 1113/1-3

Cijena: Na upit

Skidač krunica, Carl Martin

Skidač krunica

Šifra: 1112

Cijena: Na upit

Gornja korijenska kliješta, Carl Martin

Fina gornja korijenska kliješta. Za ostatke korijena. Ravna.

Šifra: 1209-20 RH

Cijena: Na upit

Donja korijenska kliješta, Carl Martin

Fina donja korijenska kliješta. Za ostatke korijena. Savijena.

Šifra: 1209 RH

Cijena: Na upit

Donja korijenska kliješta, Carl Martin

Donja korijenska kliješta GATOR EX

Šifra: GX 136

Cijena: Na upit

Donja ROG kliješta, Carl Martin

Donja ROG kliješta GATOR EX

Šifra: GX 86C

Cijena: Na upit

Donja korijenska kliješta, Carl Marttin

Donja korijenska kliješta GATOR EX

Šifra: GX 33A

Cijena: Na upit

Donja molarna kliješta, Carl Martin

Donja molarna kliješta GATOR EX

Šifra: GX 22

Cijena: Na upit

Donja premolarna kliješta, Carl Martin

Donja premolarna kliješta GATOR EX

Šifra: GX 13

Cijena: Na upit

Gornja korijenska kliješta, Carl Martin

Gornja korijenska kliješta GATOR EX

Šifra: GX 152

Cijena: Na upit

Gornja umnjačka kliješta, Carl Martin

Gornja umnjačka kliješta GATOR EX

Šifra: GX 67A

Cijena: Na upit

Gornja korijenska kliješta, Carl Martin

Gornja korijenska kliješta GATOR EX

Šifra: GX 51A

Cijena: Na upit

Gornja molarna lijeva kliješta, Carl Martin

Gornja molarna lijeva kliješta GATOR EX

Šifra: GX 18

Cijena: Na upit

Gornja molarna desna kliješta, Carl Martin

Gornja molarna desna kliješta GATOR EX

Šifra: GX 17

Cijena: Na upit

Gornja premolarna kliješta, Carl Martin

Gornja premolarna kliješta GATOR EX

Šifra: GX 7

Cijena: Na upit

Gornja incizalna kliješta, Carl Martin

Gornja incizalna kliješta GATOR EX

Šifra: GX 1

Cijena: Na upit

GATOR EX premium kliješta Carl Martin

Komplet od deset GatorEx donjih i gornjih kliješta sa novim jačim hvatištem!

Šifra: -

Cijena: Na upit

Kliješta donja, Carl Martin

Kliješta posebnog dizajna hvatišta kojima se može vršiti rotacija prilikom vađenja zuba. Za sve osim za umnjake.

Šifra: 77

Cijena: Na upit

Kliješta Furrer, Carl Martin

Šifra: 1164

Cijena: Na upit

Kliješta za kost Friedmann, Carl Martin

Šifra: 1830/2

Cijena: Na upit

Dječja donja korijenska kliješta, Carl Martin

Dječja donja korijenska kliješta s oprugom.

Šifra: 280A/7

Cijena: Na upit

Dječja donja molarska kliješta, Carl Martin

Dječja donja molarska kliješta s oprugom.

Šifra: 280A/6

Cijena: Na upit

Dječja donja incizalna kliješta, Carl Martin

Dječja donja incizalna kliješta s oprugom.

Šifra: 280A/5

Cijena: Na upit

Dječja gornja korijenska kliješta, Carl Martin

Dječja gornja korijenska kliješta s oprugom.

Šifra: 280A/4

Cijena: Na upit

Dječja gornja molarska kliješta, Carl Martin

Dječja gornja molarska kliješta s oprugom.

Šifra: 280A/3

Cijena: Na upit

Dječja gornja premolarska kliješta, Carl Martin

Dječja gornja premolarska kliješta s oprugom.

Šifra: 280A/2

Cijena: Na upit

Dječja gornja incizalna kliješta, Carl Martin

Dječja gornja incizalna kliješta s oprugom.

Šifra: 280A/1

Cijena: Na upit

Dječja donja korijenska kliješta, Carl Martin

Dječja donja korijenska kliješta

Šifra: 280/7

Cijena: Na upit

Dječja donja molarna kliješta, Carl Matin

Dječja donja molarna kliješta

Šifra: 280/6

Cijena: Na upit

Dječja donja incizivna kliješta, Carl Martin

Dječja donja incizivna kliješta

Šifra: 280/5

Cijena: Na upit

Dječja gornja korijenska kliješta, Carl Martin

Dječja gornja korijenska kliješta

Šifra: 280/4

Cijena: Na upit

Dječja gornja molarna kliješta, Carl Martin

Dječja gornja molarna kliješta

Šifra: 280/3

Cijena: Na upit

Dječja gornja premolarna kliješta, Carl Martin

Dječja gornja premolarna kliješta

Šifra: 280/2

Cijena: Na upit

Dječja gornja incizivna kliješta, Carl Martin

Dječja gornja incizivna kliješta

Šifra: 280/1

Cijena: Na upit

Gornja molarska ROG kliješta desna, Carl Martin

Rog ide duboko u bifurkaciju dok nazubljeni dio havtišta palatinalno obuhvaća korijen da ne kliže.
Vrlo omiljena kliješta kod mnogih doktora dentalne medicine.

Šifra: 90

Cijena: Na upit

Gornja molarska ROG kliješta lijeva, Carl Martin

Rog ide duboko u bifurkaciju dok nazubljeni dio hvatišta palatinalno obuhvaća korijen da ne kliže.
Vrlo omiljena kliješta kod mnogih doktora dentalne medicine.

Šifra: 89

Cijena: Na upit

Donja kliješta, Carl Martin

Kliješta koja idu "preko kosti". Izvrsna kada se nema za što uhvatili zub prilikom vađenja.

Šifra: M 118

Cijena: Na upit

Gornja molarna kliješta, Carl Martin

Kliješta koja idu "preko kosti". Izvrsna kada se nema za što uhvatili zub prilikom vađenja.

Šifra: M 117

Cijena: Na upit

Gornja kliješta, Carl Martin

Kliješta posebnog dizajna hvatišta kojima se može vršiti rotacija prilikom vađenja zuba. Za sve osim za umnjake.

Šifra: 64

Cijena: Na upit

Gornja premolarska kliješta, Carl Martin

Kliješta koja idu "preko kosti". Izvrsna kada se nema za što uhvatili zub prilikom vađenja.

Šifra: M 116

Cijena: Na upit

Gornja incizalna kliješta, Carl Martin

Kliješta koja idu "preko kosti". Izvrsna kada se nema za što uhvatili zub prilikom vađenja.
.

Šifra: M 115

Cijena: Na upit

Donja molarska kliješta, Carl Martin

Šifra: M 100

Cijena: Na upit

Donja molarna kliješta,Carl Martin

Šifra: M 99

Cijena: Na upit

Donja korijenska kliješta, Carl Martin

Donja korijenska kliješta

Šifra: M 74 N

Cijena: Na upit

Donja korijenska kliješta, Carl Martin

Donja korijenska kliješta

Šifra: M 74

Cijena: Na upit

Donja kliješta za ostatke korijena, Carl Martin

Vrlo elegantna kliješta sa produženim tankim hvatištem za olakšano vađenje ostataka korijena.

Šifra: 145

Cijena: Na upit

Donja kliješta za ostatke korijena, Carl Martin

Vrlo elegantna i gracilna kliješta za vađenje ostataka korijena.

Šifra: 136

Cijena: Na upit

Donja ROG kliješta, Carl Martin

Izvrsna za separaciju!

Šifra: E 86 C

Cijena: Na upit

Donja korijenska kliješta, Carl Martin

Donja korijenska kliješta

Šifra: 133 1/2

Cijena: Na upit

Donja korijenska kliješta, Carl Martin

Donja korijenska kliješta

Šifra: 359

Cijena: Na upit

Donja molarska ROG kliješta,Carl Martin

Izvrsna za separaciju!

Šifra: M 86 C

Cijena: Na upit

Donja ROG kliješta, Carl Martin

Izvrsna za separaciju!

Šifra: M 86 B

Cijena: Na upit

Donja ROG kliješta, Carl Martin

Izvrsna za separaciju!

Šifra: M 86 A

Cijena: Na upit

Donja umnjačka kliješta, Carl Martin

Donja umnjačka kliješta

Šifra: E 79

Cijena: Na upit

Donja korijenska kliješta, Carl Martin

Donja korijenska kliješta

Šifra: E 33 A

Cijena: Na upit

Donja molarna kliješta, Carl Martin

Donja molarna kliješta

Šifra: E 22

Cijena: Na upit

Gornja umnjačka kliješta, Carl Martin

Gornja umnjačka kliješta

Šifra: E 67 A

Cijena: Na upit

Gornja korijenska kliješta, Carl Martin

Najprodavanija gornja korijenska kliješta. Omiljena među doktorima!

Šifra: E 51 A

Cijena: Na upit

Gornja molarna kliješta lijeva,Carl Martin

Gornja molarna kliješta lijeva

Šifra: E 18

Cijena: Na upit

Gornja molarna kliješta desna, Carl Martin

Gornja molarna kliješta desna

Šifra: E 17

Cijena: Na upit

Donja premolarna kliješta, Carl Martin

Donja premolarna kliješta

Šifra: E 13

Cijena: Na upit

Gornja premolarna kliješta, Carl Martin

Gornja premolarna kliješta

Šifra: E 7

Cijena: Na upit

Gornja incizalna kliješta, Carl Martin

Gornja incizalna kliješta

Šifra: E 1

Cijena: Na upit

Bisernica © 2024