Zubna kliješta

CARL MARTIN » Zubna kliješta

Kliješta donja za incizive i premolare

Kliješta posebnog dizajna hvatišta kojima se može vršiti rotacija prilikom vađenja zuba.

Šifra: 77

Cijena: Na upit

Kliješta Furrer,Carl Martin

Šifra: 1164

Cijena: Na upit

Kliješta za kost Friedmann,Carl Martin

Šifra: 1830/2

Cijena: Na upit

Dječja donja korijenska kliješta,Carl Martin

Dječja donja korijenska kliješta s oprugom.

Šifra: 280A/7

Cijena: Na upit

Dječja donja molarska kliješta,Carl Martin

Dječja donja molarska kliješta s oprugom.

Šifra: 280A/6

Cijena: Na upit

Dječja donja incizalna kliješta,Carl Martin

Dječja donja incizalna kliješta s oprugom.

Šifra: 280A/5

Cijena: Na upit

Dječja gornja korijenska kliješta,Carl Martin

Dječja gornja korijenska kliješta s oprugom.

Šifra: 280A/4

Cijena: Na upit

Dječja gornja molarska kliješta,Carl Martin

Dječja gornja molarska kliješta s oprugom.

Šifra: 280A/3

Cijena: Na upit

Dječja gornja premolarska kliješta,Carl Marti

Dječja gornja premolarska kliješta s oprugom.

Šifra: 280A/2

Cijena: Na upit

Dječja gornja incizalna kliješta,Carl Martin

Dječja gornja incizalna kliješta s oprugom.

Šifra: 280A/1

Cijena: Na upit

Dječja donja korijenska kliješta,Carl Martin

Šifra: 280/7

Cijena: Na upit

Dječja donja molarska kliješta,Carl Matin

Šifra: 280/6

Cijena: NA upit

Dječja donja incizalna kliješta,Carl Martin

Šifra: 280/5

Cijena: Na upit

Dječja gornja korijenska kliješta,Carl Martin

Šifra: 280/4

Cijena: Na upit

Dječja gornja molarska kliješta,Carl Martin

Šifra: 280/3

Cijena: Na upit

Dječja gornja premolarska kliješta,Carl Marti

Šifra: 280/2

Cijena: Na upit

Dječja gornja incizalna kliješta,Carl Martin

Šifra: 280/1

Cijena: Na upit

Gornja molarska ROG kliješta desna,Carl Marti

Rog ide duboko u bifurkaciju dok nazubljeni dio havtišta palatinalno obuhvaća korijen da ne kliže. Vrlo omiljena kliješta kod mnogih doktora dentalne medicine.

Šifra: 366 R

Cijena: Na upit

Gornja molarska ROG kliješta lijeva,Carl Mart

Rog ide duboko u bifurkaciju dok nazubljeni dio hvatišta palatinalno obuhvaća korijen da ne kliže. Vrlo omiljena kliješta kod mnogih doktora dentalne medicine.

Šifra: 366 L

Cijena: Na upit

Donja kliješta, Carl Martin

Kliješta koja idu "preko kosti". Izvrsna kada se nema za što uhvatili zub prilikom vađenja.

Šifra: M 118

Cijena: Na upit

Gornja molarska kliješta,Carl Martin

Kliješta koja idu "preko kosti". Izvrsna kada se nema za što uhvatili zub prilikom vađenja.

Šifra: M 117

Cijena: Na upit

Gornja premolarska kliješta,Carl Martin

Kliješta posebnog dizajna hvatišta kojima se može vršiti rotacija prilikom vađenja zuba.

Šifra: 64

Cijena: 602,22 + PDV

Gornja premolarska kliješta,Carl Martin

Kliješta koja idu "preko kosti". Izvrsna kada se nema za što uhvatili zub prilikom vađenja.

Šifra: M 116

Cijena: Na upit

Gornja incizalna kliješta,Carl Martin

Kliješta koja idu "preko kosti". Izvrsna kada se nema za što uhvatili zub prilikom vađenja. Redovna cijena 636,12 + PDV .

Šifra: M 115

Cijena: 540,70 + PDV

Donja molarska kliješta,Carl Martin

Šifra: M 100

Cijena: Na upit

donja molarna kliješta,Carl Martin

Šifra: M 99

Cijena: Na upit

Donja korijenska kliješta,Carl Martin

Šifra: M 74 N

Cijena: Na upit

Donja korijenska kliješta,Carl Martin

Šifra: M 74

Cijena: Na upit

Donja kliješta za ostatke korijena,Carl Marti

Vrlo elegantna kliješta sa produženim tankim hvatištem za olakšano vađenje ostataka korijena.

Šifra: 145

Cijena: Na upit

Donja kliješta za ostatke korijena,Carl Marti

Vrlo elegantna i gracilna kliješta za vađenje ostataka korijena.

Šifra: 136

Cijena: Na upit

Donja molarska ROG kliješta,Carl Martin

Izvrsna za separaciju!

Šifra: E 86 C

Cijena: Na upit

Donja korijenska kliješta,Carl Martin

Šifra: 133 1/2

Cijena: Na upit

Donja korijenska kliješta,Carl Martin

Šifra: 359

Cijena: Na upit

Donja molarska ROG kliješta,Carl Martin

Izvrsna za separaciju!

Šifra: M 86 C

Cijena: Na upit

Donja molarska ROG kliješta,Carl Martin

Izvrsna za separaciju!

Šifra: M 86 B

Cijena: Na upit

Donja molarska ROG kliješta,Carl Martin

Izvrsna za separaciju!

Šifra: M 86 A

Cijena: Na upit

Donja umnjačka kliješta,Carl Martin

Šifra: E 79

Cijena: Na upit

Donja korijenska kliješta,Carl Martin

Šifra: E 33 A

Cijena: Na upit

Donja molarska kliješta,Carl Martin

Šifra: E 22

Cijena: Na upit

Gornja umnjačka kliješta,Carl Martin

Šifra: E 67 A

Cijena: Na upit

Gornja korijenska kliješta,Carl Martin

Najprodavanija gornja korijenska kliješta. Omiljena među doktorima!

Šifra: E 51 A

Cijena: Na upit

Gornja molarska kliješta lijeva,Carl Martin

Šifra: E 18

Cijena: Na upit

Gornja molarska kliješta desna,Carl Martin

Šifra: E 17

Cijena: Na upit

Donja premolarska kliješta,Carl Martin

Šifra: E 13

Cijena: Na upit

Gornja premolarska kliješta,Carl Martin

Šifra: E 7

Cijena: Na upit

Gornja incizalna kliješta,Carl Martin

Šifra: E 1

Cijena: Na upit

Bisernica © 2021