Poluge

CARL MARTIN » Poluge

Set poluga po BECK-u, Carl Martin

Set poluga po BECK-u. Sadrži:
547/1,2 i 3

Šifra: 547-SET

Cijena: Na upit

Set luxivatora, Carl Martin

Set luxivatora 588/5,6,7 i 8 + 993 brus

Šifra: 9588A

Cijena: Na upit

Set luxivatora, Carl Martin

Set luxivatora 588/1,2,3,4 + 993 brus

Šifra: 9588

Cijena: Na upit

Luxivator FusionEx,Carl Martin

FusionEx instrument s radnim vrhom u obliku strijele za precizno odvajanje dezmodontalnih niti. Radni dio širine 4mm,zakrivljen.

Šifra: LS 591A/4.0

Cijena: Na upit

Luxivator FusionEx,Carl Martin

FusionEx instrument s radnim vrhom u obliku strijele za precizno odvajanje dezmodontalnih niti. Radni dio širine 4mm,ravan.

Šifra: LS 591/4.0

Cijena: Na upit

Luxivator FusionEx,Carl Martin

Instrument za nježnu i atraumatičnu luksaciju zuba.prilagođen dizajn olakšava rad u ustima ,posebno na stražnjim zubima. Radni dio širine 4,5mm ,zakrivljen.

Šifra: LS 592A/4.5

Cijena: Na upit

Luxivator FusionEx,Carl Martin

Instrument za nježnu i atraumatičnu luksaciju zuba.prilagođen dizajn olakšava rad u ustima ,posebno na stražnjim zubima. Radni dio širine 3,5mm ,zakrivljen.

Šifra: LS 592A/3.5

Cijena: Na upit

Luxivator FusionEx,Carl Martin

Instrument za nježnu i atraumatičnu luksaciju zuba.prilagođen dizajn olakšava rad u ustima ,posebno na stražnjim zubima. Radni dio širine 2,5mm,zakrivljen.

Šifra: LS 592A/2.5

Cijena: Na upit

Luxivator FusionEx,Carl Martin

Instrument za nježnu i atraumatičnu luksaciju zuba.prilagođen dizajn olakšava rad u ustima ,posebno na stražnjim zubima. Radni dio širine 4,5mm ,ravan.

Šifra: LS 592/4,5

Cijena: Na upit

Luxivator FusionEx,Carl Martin

Instrument za nježnu i atraumatičnu luksaciju zuba.prilagođen dizajn olakšava rad u ustima ,posebno na stražnjim zubima. Radni dio širine 3,5mm ,ravan.

Šifra: LS 592/3.5

Cijena: Na upit

Luxivator fusionEx ,Carl Martin

Instrument za nježnu i atraumatičnu luksaciju zuba.prilagođen dizajn olakšava rad u ustima ,posebno na stražnjim zubima. Radni dio širine 2,5mm , ravan.

Šifra: LS 592/2.5

Cijena: Na upit

Set luxivatora,Carl Martin

Liquid steel izrada. Tri luxivatora ravnog vrha širine 2,5 mm , 3,5 mm i 4,0 mm.

Šifra: LS 589 set

Cijena: Na upit

Poluga za puknute korijene,Carl Martin

Vrlo elegantna tanka poluga za vađenje i najsitnijih ostataka korijena.

Šifra: 579

Cijena: Na upit

Poluga modificirani Bein,Carl Martin

Liquid steel verzija. Ravan vrh širine 4 mm.

Šifra: LS 589/3

Cijena: Na upit

Poluga modificirani Bein,carl Martin

Liquid steel verzija.Ravan vrh širine 3,5 mm.

Šifra: LS 589/2

Cijena: Na upit

Poluga modificirani Bein,Carl Martin

Liquid steel verzija. Ravan vrh širine 2,5 mm.

Šifra: LS 589/1

Cijena: Na upit

Poluga Bein,Carl Martin

Ravan vrh širine 2,5 mm.

Šifra: 559/3

Cijena: Na upit

Poluga Bein

Ravan vrh širine 3,5 mm.

Šifra: 559/2

Cijena: Na upit

Poluga Bein,Carl Martin

ravan vrh širine 4,5 mm.

Šifra: 559/1

Cijena: Na upit

Poluga kopp,Carl Martin

Doktori vole reći " poluga koja sama vadi" jer vrši rotaciju zbog žljebastog hvatišta te uvelike olakšava posao. Vrlo omiljena među doktorima!

Šifra: 541/4

Cijena: Na upit

Poluga Kopp,Carl Martin

Doktori vole reći \" poluga koja sama vadi\" jer vrši rotaciju zbog žljebastog hvatišta te uvelike olakšava posao. Vrlo omiljena među doktorima!

Šifra: 541/3

Cijena: Na upit

Poluga Kopp,Carl Martin

Doktori vole reći \" poluga koja sama vadi\" jer vrši rotaciju zbog žljebastog hvatišta te uvelike olakšava posao. Vrlo omiljena među doktorima!

Šifra: 541/2

Cijena: Na upit

Poluga Kopp,Carl Martin

Doktori vole reći \" poluga koja sama vadi\" jer vrši rotaciju zbog žljebastog hvatišta te uvelike olakšava posao. Vrlo omiljena među doktorima!

Šifra: 541/1

Cijena: Na upit

poluga Bernard,Carl Martin

Poluga za podizanje zubnih korijena.

Šifra: 546/3

Cijena: Na upit

Poluga Bernard,Carl Martin

Poluga za podizanje korijena.

Šifra: 546/2

Cijena: Na upit

Poluga Bernard,Carl Martin

Poluga za podizanje korijena.

Šifra: 546/1

Cijena: Na upit

Poluga Berten,Carl Martin

Poluga za podizanje zubnih korijena, tzv.kozja noga.

Šifra: 543

Cijena: Na upit

poluga Berten,Carl Martin

Poluga za podizanje zubnih korijena.

Šifra: 551

Cijena: Na upit

Poluga Berten,Carl Martin

Poluga za podizanje zubnih korijena.

Šifra: 550

Cijena: Na upit

Poluga Cryer,Carl Martin

Poluga za podizanje zubnih korijena.

Šifra: 561/24

Cijena: Na upit

Poluga Cryer,Carl Martin

Poluga za podizanje zubnih korijena.

Šifra: 561/23

Cijena: Na upit

Luxivator,Carl Martin

Savijeni vrh širine 4 mm.

Šifra: 588/8

Cijena: Na upit

Luxivator,Carl Martin

Savijeni vrh širine 2,5 mm.

Šifra: 588/7

Cijena: Na upit

Luxivator,Carl Martin

Ravan vrh širine 4 mm.

Šifra: 588/6

Cijena: Na upit

Luxivator,Carl Martin

Ravan vrh širine 2,5 mm.

Šifra: 588/5

Cijena: Na upit

Luxivator,Carl Martin

Savijeni vrh širine 5 mm.

Šifra: 588/4

Cijena: Na upit

Luxivator,Carl Martin

Savijeni vrh širine 3 mm.

Šifra: 588/3

Cijena: Na upit

Luxivator,Carl Martin

Ravan vrh širine 5 mm.

Šifra: 588/2

Cijena: Na upit

Luxivator,Carl Martin

Ravan vrh širine 3 mm.

Šifra: 588/1

Cijena: Na upit

Bisernica © 2023