Dijamantni diskovi

HORICO » Dijamantni diskovi

Sinter dijamantni disk,Horico

Jednostrani,debljine 0,16 mm.fini.

Šifra: SH 394 C 190

Cijena: Na upit

Sinter dijamantni disk,Horico

Jednostrani,debljine 0,16 mm,fini.

Šifra: SH 395 C 190

Cijena: Na upit

Sinter dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,19,fini.

Šifra: SH 394 C 190-220

Cijena: Na upit

Sinter dijamantni disk,Horico

Debljina 0,3 mm. Za keramiku,zlato i metal uključujući i vitalium.

Šifra: SH 393 190-220

Cijena: Na upit

Sinter dijamantni disk,Horico

Debljine 0,2 mm,fini. Za keramiku.

Šifra: SH 354 C 190-220

Cijena: Na upit

Sinter dijamantni disk,Horico

Debljina 0,3 mm. Za keramiku,zlato i metal.

Šifra: SH 354 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,3 mm,fini.

Šifra: H 808 C 160

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,15 mm,ekstra fini.

Šifra: H 807 F 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,15 mm,ekstra fini.

Šifra: H 806 F 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,15 mm,ekstra fini.

Šifra: H 805 F 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,15 mm,ekstra fini. Samo za keramiku.

Šifra: H 635 F 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,15 mm,ekstra fini.

Šifra: H 401 F 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

jednostrani,debljine 0,5 mm.

Šifra: H 386 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,3 mm.

Šifra: H 368 190-22

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,15,ekstra fini. Samo za keramiku.

Šifra: H 365 F 100-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,17 -0,35,fini. Samo za keramiku.

Šifra: H 365 C 100-450

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,18 mm,ekstra fini.

Šifra: H 362 F 080-130

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,18 mm,ekstra fini.

Šifra: H 361 F 080-130

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Jednostrani,debljine 0,13 mm,ekstra fini.

Šifra: H 360 F 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Jednostrani,debljine 0,13 mm,ekstra fini.

Šifra: H 359 F 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,22 mm, grubi.

Šifra: H 358 G 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,18 mm,ekstra fini.

Šifra: H 358 F 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,12 mm,ekstra fini.

Šifra: H 355 XF 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Jednostrani,debljine 0,13 mm,grubi.

Šifra: H 357 G 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Jednostrani,debljine 0,13 mm,grubi.

Šifra: H 356 G 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,22 mm,grubi.

Šifra: H 355 G 160-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Jednostrani disk debljine 0,10 mm,ekstra fini.Vrlo fleksibilan.

Šifra: H 357 F 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Jednostrani disk debljine 0,10 mm,ekstra fini.Vrlo fleksibilan.

Šifra: H 356 F 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani disk debljine 0,15 mm,ekstra fini.Vrlo fleksibilan.

Šifra: H 355 F 100-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Jednostrani disk debljine 0,12 mm,fini . Vrlo fleksibilan.

Šifra: H 357 C 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Jednostrani disk debljine 0,12 mm,fini . Vrlo fleksibilan.

Šifra: H 356 C 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Obostrani disk debljine 0,17 mm,fini . Vrlo fleksibilan.

Šifra: H 355 C 130-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,15 mm,ekstra fini.

Šifra: H 353 F 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljine 0,17 mm,fini.

Šifra: H 353 C 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Jednostrani,debljine 0,2 mm.

Šifra: H 352 160-240

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

jednostrani,debljine 0,2 mm.

Šifra: H 351 160-240

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

dvostrani,debljine 0,3 mm.

Šifra: H 350 160-240

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

jednostrani,debljine 0,2 mm.

Šifra: H 347 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Jednostrani,debljine 0,2 mm

Šifra: H 346 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk DIAFLEX,Horico

Obostrani,debljine 0,3 mm

Šifra: H 345 160-240

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Obostrani,debljina 0,2 - 0,35 mm,ekstra fini.

Šifra: H 340 F 240-450

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Obostrani,debljina 0,3-0,35 mm,fini.

Šifra: H 340 C 300-450

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani,debljina 0,3 mm

Šifra: H 340 160-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani disk zapreparaciju modela.Debljina 0,3 mm,fini.

Šifra: H 333 C300-450

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Dvostrani disk za preparaciju modela. Debljina 0,3 mm. Fini

Šifra: H 332 C 300

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Jednostrani, debljina 0,4 mm

Šifra: H 329 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Jednostrani, debljina 0,4 mm

Šifra: H 328 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Obostrani, debljina 0,5 mm

Šifra: H 327 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Obostrani, debljina 0,5 mm

Šifra: H 321 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Obostrani disk koji omogućava obradu lingvalnog dijela uz vrlo malo otpadnog materijala. Debljina 0,5 mm, grubi.

Šifra: H 101 G 190-220

Cijena: Na upit

Dijamantni disk,Horico

Šifra: H 080 100

Cijena: Na upit

Bisernica © 2024